Ακολουθήστε μας στο Facebook

Εξετάσεις - CHECK UP

Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου και άρτια εξοπλισμένου Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου, όπου θα μπορούν να εκτελεστούν όλα τα είδη των βιοπαθολογικών αναλύσεων με αξιοπιστία και ταχύτητα

Για να υλοποιήσουμε το στόχο μας, εξοπλίσαμε τα τμήματα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ηλεκτρονική μηχανογράφηση. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού, δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των εξετάσεων στο εργαστήριό μας, με αυθημερόν απαντήσεις στις περισσότερες εξ αυτών. 
 • Εφαρμόζουμε τα διεθνή πρωτόκολλα και τις μεθόδους αναφοράς για την πραγματοποίηση των αναλύσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

 • Ελέγχουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων με τεχνικές εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε ειδικά προγράμματα. 

 • Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. 
image-144766-check-up.jpg?1431509807671

Μικρό Check up 
 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο 
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • SGOT
 • SGPT 
 • γ- GT
 • Σίδηρος
Μεγάλο Check up
 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο 
 • Ουρία 
 • Κρεατινίνη 
 • Σίδηρος
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • Αθηρωματικός Δείκτης  
 • Ολικά Λιπίδια 
 • SGOT
 • SGPT 
 • γ-GT
 • Ολικά Λευκώματα 
 • Αλβουμίνη 
 • Σφαιρίνες 
 • Λευκωματικό Πηλίκο
Πλήρες Check up
​για άνδρες
 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CRP
 • Γενική Ούρων 
 • Σάκχαρο 
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη 
 • Ουρικό Οξύ 
 • Χολερυθρίνη
 • Άμεση Χολερυθρίνη 
 • Σίδηρος 
 • Φερριτίνη 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • Αθηρωματικός Δείκτης 
 • Ολικά Λιπίδια
 • K - Na
 • CPK 
 • SGOT 
 • SGPT 
 • γ-GT 
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Ολικά Λευκώματα 
 • Αλβουμίνη 
 • Σφαιρίνες 
 • Λευκωματικό Πηλίκο 
 • Τ3 - Τ4 - TSH 
 • PSA*, FPSA*

*Για άνδρες άνω των 45 ετών.
Πλήρες Check up
​για γυναίκες 
 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CRP
 • Γενική Ούρων 
 • Σάκχαρο 
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη 
 • Ουρικό Οξύ 
 • Χολερυθρίνη
 • Άμεση Χολερυθρίνη 
 • Σίδηρος 
 • Φερριτίνη 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • Αθηρωματικός Δείκτης 
 • Ολικά Λιπίδια
 • K - Na
 • Ca - Mg - Ph 
 • CPK 
 • SGOT 
 • SGPT 
 • γ-GT 
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Ολικά Λευκώματα 
 • Αλβουμίνη 
 • Σφαιρίνες 
 • Λευκωματικό Πηλίκο 
 • Τ3 - Τ4 - TSH 

Το κέντρο μας συνεργάζεται με την DNAlogy 

Η DNAlogy, το πρώτο ελληνικό διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης DNA, παρέχει πλέον και στην Ελλάδα όλες τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές ανάλυσης DNA. 
image-144761-DNA_logo.jpg?1431507332034
 • DNA Τεστ Πατρότητας / Μητρότητας 
 • DNA Τεστ Αδερφών / Διδύμων 
 • DNA Τεστ Παππού / Γιαγιάς 
 • DNA Τεστ Θείου / Θείας 
 • DNA Τεστ κατά τη διάρκεια της Εγκυμοσύνης 
 • DNA Τεστ με Νομική Ισχύ 
 • Αποθήκευση DNA
 • Ταυτοποίηση DNA Βιοψιών
 • Αναλύσεις Γενετικών Αποτυπωμάτων 

Εργαστήρια DNAlogy

Η DNAlogy, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το έτος 2009, από τη σημαντικότερη επιστημονική ευρωπαϊκή ομάδα (Institut Genetique Nantes Atlantique). Τα εργαστήρια της DNAlogy είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛOT EN ISO/IEC 17025:2005 και από το διεθνή οργανισμό εξωτερικού ελέγχου ποιότητας GEDNAP. Στελεχώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες Μοριακούς Βιολόγους –  Γενετιστές, καθώς και Δικαστικούς Πραγματογνώμονες σε θέματα ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA, εγγεγραμμένους στους καταλόγους των Ελληνικών Δικαστηρίων.  
image-144759-DNA_pics.jpg?1431507234113