Ακολουθήστε μας στο Facebook

Ειδικά Προγράμματα Ελέγχου

Τι είναι ο προληπτικό έλεγχος; 
Ο προληπτικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό της γενικής κατάστασης της υγείας μας και την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων νοσημάτων. 

Σημασία της πρόληψης
Πολλές από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, όπως κακοήθειες, καρδιοπάθειες κ.ά., μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. 
Γιατί check up στην α Διάγνωση; 

Γιατί παρέχουμε υπηρεσίες υγείας βασιζόμενες σε:

 • Υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
 • Προηγμένο εργαστηριακό εξοπλισμό 
 • Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση 

Έτσι πετυχαίνουμε: 

 • Αξιόπιστα αποτελέσματα
 • Αυθημερόν απαντήσεις
 • Χαμηλό κόστος
image-default.jpg

Ειδικά Προγράμματα Ελέγχου:
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 • Σάκχαρο 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια 
 • HDL, LDL, VLDL
 • Ολικά Λιπίδια
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Απολιποπρωτεΐνη Α1
 • Απολιποπρωτεΐνη Β
 • Lp (α)
 • Ομοκυστεΐνη 
 • CRP
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
 • Γενική Αίματος 
 • Τ.Κ.Ε. 
 • Γενική Ούρων 
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη 
 • Σάκχαρο 
 • Χοληστερίνη 
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL, LDL 
 • Ουρικό Οξύ 
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Ομοκυστεΐνη Ορού 
 • K - Na
 • Ρενίνη 
 • Αλδοστερόνη 
 • Κορτιζόλη 
 • Μικροαλβουμίνη Ούρων 24h
 • Μετανεφρίνες Ούρων 24h
 • Κατεχολαμίνες Ούρων 24h
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 
 • T3 - T4
 • TSH 
 • FT3 - FT4 
 • TG
 • TG-ab
 • TPO-ab
 • TSH-R-ab
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • Γενική Αίματος 
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη 
 • B12
 • Φυλλικό Οξύ  
 • ΔΕΚ 
 • LDH
 • Τεστ Δρεπανώσεως 
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • APCA
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΙΧΟΦΥΪΑΣ 
 • FSH (Θυλακιότροπος ορμόνη)
 • LH (Ωχρινότροπος ορμόνη)
 • E2 (Οιστραδιόλη)
 • B-HCG (Βήτα χοριακή) 
 • Τεστοστερόνη
 • Free Τεστοστερόνη 
 • SHBG 
 • DHEAS
 • Δ4 Ανδροστενδιόνη 
 • ACTH 
 • Κορτιζόλη 
 • 17 OH PRG
 • PRL (Προλακτίνη) 
 • PRG (Προγεστερόνη) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CPR Ποσοτικό 
 • Παραθορμόνη (PTH)
 • Οστεοκαλσίνη (BGP)
 • Ca - Ph
 • Οστική Αλκαλική Φωσφατάση 
 • Κρεατινίνη 
 • Χολερυθρίνη 
 • Άμεση χολερυθρίνη
 • Λευκώματα 
 • SGOT
 • SGPT 
 • γ-GT
 • 25-ΟΗ D3
 • Γενική Ούρων 
 • Ca Ούρων 24h 
 • Κρεατινίνη Ούρων 24h
 • Υδροξυπρολίνη Ούρων 24h
 • Τελοπεπτίδιο N (NTX) Ούρων 24h
 • Τελοπεπτίδιο C (CTX) Ούρων 24h
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ομάδα – Ρέζους 
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Τεστ Δρεπανώσεως 
 • Ερυθρά lgG-IgM 
 • Τοξόπλασμα lgG-lgM
 • CMV IgG-IgM
 • HIV I & II
 • HbsAg
 • Αντι-HCV (Ολικό) 
 • Αντι-Λιστέρια 
 • VDRL 
 • Πλήρης καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΛΠΙΚΟ
​CHECK UP
 • Αερόβια
 • Αναερόβια 
 • Μυκόπλασμα 
 • Ουρεόπλασμα 
 • Χλαμύδια
 • Αντιβιόγραμμα 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 • Hbsag
  (Αυστραλιανό
  ​Αντιγόνο)  
 • HCV
 • HIV 
 • VDRL 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε. 
 • CRP Ποσοτικό 
 • ASTO 
 • Ανοσοσφαιρίνη IgA, IgG, IgM, IgE Ολική 
 • C Ολικό, C3, C4
 • Ρευματοειδής Παράγων 
 • Αντι CCP
 • Αντι Πυρηνικά Αντισώματα (ΑΝΑ)
 • Αντι ENA Screening 
 • Αντι ds DNA
 • AMA - ASMA - APCA
 • P-anca 
 • C-anca